Nội quy - Quy chế

Nội quy - quy chế Hotnew.com.vn

Nội quy - quy chế Hotnew.com.vn

Ngày Đăng: 07/06/2019

Để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho toàn thể thành viên trong gia đình cộng đồng Hotnew.com.vn chúng tôi xin thông báo đến các thành viên một số nội quy – quy chế như sau:
Xem thêm
khuyến mãi Đăng ký ngay để nhận bản tin điện tử Hotnew.com.vn
Hiện tai hotnew.com.vn đang trong quá trình xây dựng chợ online người việt và kết nối thành viên cộng đồng.Cần hợp tác thành viên up thông tin chính xác để nhận quyền lợi tốt nhất.Cảm ơn